RSS
ENCZSK

Financování s podporou EIB

Financování investic s podporou Evropské investiční banky (EIB) nabízíme již od roku 2004. Našim klientům přináší nižší úrokovou sazbu (nejméně o 0,25 % oproti obvyklé nabídce), úrokové zvýhodnění v rámci vypsaných programů, a to s nenáročnou administrativou a bez dodatečných podkladů pro schválení. Klienty při komunikaci s EIB plně zastupuje SGEF.

Podpora EIB je určena především malým a středním firmám do 250 zaměstnanců, středním korporacím s méně než 3000 zaměstnanci, a to v České i Slovenské republice. Celkové náklady projektu nesmí překročit 25 milionů EUR. Úrokovou dotaci ze zdrojů EIB je možné získat na 100 % financované částky u SGEF.

Kritéria EIB financování

Malé a střední firmy

Střední korporace

Počet zaměstnanců

Do 250 zaměstnanců na plný úvazek

Od 250 do 3000 zaměstnanců na plný úvazek (u skupin konsolidovaný údaj)

Celková hodnota projektu nebo sub projektu

Max. 25 milionů EUR

Min 40 tis. EUR, max. 25 milionů EUR

Maximální výše podpory EIB

100% výše SGEF financování, maximálně však 12,5 milionů EUR

100% výše SGEF financování, maximálně však 12,5 milionů EUR

Možnost kombinace s jinými fondy EU

Ano: do 100 % celkových nákladů na projekt

Ano: do 100 % celkových nákladů na sub projekt

Doba trvání smlouvy se SGEF

Alespoň 2 roky, nejvýše doba dle životnosti investice, max. však 12 let

Alespoň 2 roky, nejvýše doba dle životnosti investice, max. však 12 let

Finanční produkty

Finanční a operativní leasing, úvěr, splátkový prodej, factoring

Finanční a operativní leasing, úvěr, splátkový prodej, factoring

Umístění projektu / sub projektu

ČR, SR, státy EU

ČR, SR, státy EU

Financování použitých předmětů

Ne

Ne

Financování vratné DPH

Ne

Ne

Oblasti vyloučené z podpory EIB

Výroba zbraní, hazard, tabákový průmysl, pokusy na zvířatech, obchodování s finančními nástroji, developerská činnost

Výroba zbraní, hazard, tabákový průmysl, pokusy na zvířatech, obchodování s finančními nástroji, developerská činnost

 

Ve spolupráci s EIB nabízíme také „Jobs for youth initiative“ (dále také „JFY“) jako doplňkový program k základnímu financování uvedenému výše. Podstata JFY spočívá v dalším finančním zvýhodnění úrokové sazby ve výši 0,05% pro společnosti, které zaměstnávají mladé lidí ve věkové kategorii 15 až 30 let.

KONTAKTUJTE NÁS PRO VÍCE INFORMACÍ