RSS
ENCZSK

Kariéra ve Skupině Komerční banky a Société Générale

Société Générale je jednou z největších finančních skupin v eurozóně. V 83 zemích světa zaměstnává 157 tisíc pracovníků, z toho v České republice a na Slovensku téměř 9 tisíc.

Společenská odpovědnost se odráží v její firemní kultuře a v přístupu k zaměstnancům i klientům. Rovné příležitosti pro všechny bez ohledu na pohlaví, rasu, náboženství, věk, rodinný stav či národnost jsou samozřejmostí.

Všichni zaměstnanci mají možnost kontinuálního profesního a osobního rozvoje, výrazné podpoře se těší interní mobilita.

Komerční banka stabilně patří mezi nejžádanější zaměstnavatele v České republice.

Informace o kariéře ve Skupině Komerční banky
http://www.kb.cz/cs/o-bance/kariera/kb-jako-zamestnavatel/index.shtml

Kariérní stránky skupiny Société Générale
https://careers.societegenerale.com/?localeHidden=en_EN