RSS
ENCZSK

Finančné produkty

Pri financovaní využívame predovšetkým:


K doplnkovým službám v našom portfóliu patria:

  • poistenie – kompletný servis potrebný pre poistenie financovaných predmetov poskytujeme v spolupráci s maklérskou spoločnosťou Renomia
  • treasury management – zabezpečujeme úrokové a kurzové riziká
  • finančné poradenstvo – vyhodnocujeme ponuky a radíme s daňovou legislatívou

Financovanie poskytujeme v  eurách, voliť môžete medzi pevnou a variabilnou úrokovou sadzbou. Variabilné úrokové sadzby sú viazané na vývoj referenčnej úrokovej sadzby (EURIBOR). Splátkové kalendáre môžeme nastaviť s pravidelnými alebo nepravidelnými splátkami, tak aby zohľadnili nepravidelné či sezónne výkyvy vašich príjmov. Pri stanovení celkového času splácania nezabúdame ani na potreby klienta i čas a užívanie predmetu investície.