RSS
ENCZSK

Financovanie s podporou CEB

Zmluva SGEF s Rozvojovou bankou Rady Európy (CEB) podporuje financovanie investícií malých a stredných podnikov, miest a obcí. Celková výška zmluvy dosahuje 100 miliónov € (približne 2,7 miliardy Kč) s možnosťou čerpania do 31. 3. 2018.

Malé a stredné firmy do 250 zamestnancov môžu využiť zvýhodnené financovanie investícií smerujúcich do obnovy a rozšírenia výrobných zariadení v rámci programu „Vytvorenia a uchovania životaschopných pracovných miest“. Municipalitám je určený program „Zlepšenie životných podmienok v mestských a vidieckych oblastiach“, v rámci ktorého možno financovať rozvoj infraštruktúry a sociálneho a kultúrneho vybavenia.

Financovanie s podporou CEB možno využiť na všetky produkty v ponuke SGEF, teda na finančný i operatívny lízing, úver, splátkový predaj i odkúpenie pohľadávok. Získanie zvýhodneného financovania je rovnako jednoduché ako v prípade bežných produktov. Záujemca koná výhradne so SGEF, ktorá klientovi poskytne kvalifikované poradenstvo, oboznámi ho s podmienkami čerpania a zaistí jeho účasť v programe.

 

KONTAKTUJTE NÁS PRE VIAC INFORMÁCIÍ