RSS
ENCZSK

Financovanie s podporou EIB

S Európskou investičnou bankou spolupracujeme už od roku 2004. Financovanie investícií SGEF s podporou EIB klientom prináša nižšiu úrokovú sadzbu (najmenej o 0,20 % oproti obvyklej ponuke), úrokové zvýhodnenie v rámci vypísaných programov, a to s nenáročnou administratívou a bez dodatočných podkladov pre schválenie. Klientov pri komunikácii s EIB plne zastupuje SGEF.

Podpora EIB je určená predovšetkým malým a stredným firmám do 250 zamestnancov, stredným korporáciám s menej než 3 000 zamestnancami, a to v Českej i Slovenskej republike. Celkové náklady projektu nesmú prekročiť 25 miliónov eur. Úrokovú dotáciu zo zdrojov EIB je možné získať na 100 % financovanej sumy v SGEF.

V spolupráci s EIB ponúkame aj „Jobs for youth initiative“ (ďalej tiež „JFY“) ako doplnkový program k základnému financovaniu uvedenému vyššie. Podstata JFY spočíva v ďalšom finančnom zvýhodnení úrokovej sadzby vo výške 0,05 % pre spoločnosti, ktoré zamestnávajú mladých ľudí vo vekovej kategórii 15 až 30 rokov.

KONTAKTUJTE NÁS PRE VIAC INFORMÁCIÍ