RSS
ENCZSK

Kariéra v Skupine Komerční banky a Société Générale

Société Générale je jednou z najväčších finančných skupín v eurozóne. V 83 krajinách sveta zamestnáva 157-tisíc pracovníkov, z toho v Českej republike a na Slovensku takmer 9-tisíc.

Spoločenská zodpovednosť sa odráža v jej firemnej kultúre a v prístupe k zamestnancom i klientom. Rovnaké príležitosti pre všetkých bez ohľadu na pohlavie, rasu, náboženstvo, vek, rodinný stav či národnosť sú samozrejmosťou.

Všetci zamestnanci majú možnosť kontinuálneho profesijného a osobného rozvoja, výraznej podpore sa teší interná mobilita.

Komerční banka stabilne patrí medzi najžiadanejších zamestnávateľov v Českej republike.

Informácie o kariére v Skupine Komerční banky
https://www.recrutement-societegenerale.com/jpapps/kbLocal/?lang=enuk

Kariérne stránky skupiny Société Générale
https://careers.societegenerale.com/?localeHidden=en_EN