RSS
ENCZSK

Letecká technika a koľajové vozidlá

Letecká technika

Skupina Société Générale Equipment Finance sa zaoberá financovaním leteckej techniky už viac ako 50 rokov. Dnes ako jedna z mála finančných inštitúcií so sídlom v Českej republike poskytujeme financovanie leteckej techniky českým a slovenským subjektom, pričom sa špecializujeme predovšetkým na business jety a vrtuľníky. Právne a daňové poradenstvo riešime v spolupráci s renomovanými právnymi kanceláriami a daňovými poradcami.

Po celú dobu financovania sledujeme, či lietadlo spĺňa všetky technické predpoklady a že jeho prevádzkovateľ alebo nájomca disponuje príslušnými certifikátmi. Zároveň zabezpečíme, aby lietadlo prešlo riadnym technickým auditom. Dôležitým faktorom je aj poistenie v zodpovedajúcom rozsahu, v rámci ponuky vám sprostredkujeme návrh poistných podmienok.

Diskrétny prístup ku klientom a investorom je pre nás samozrejmosťou. Dlžníkom môže byť aj účelovo založená spoločnosť (special purpose vehicles), ktorú napríklad z dôvodu zachovania anonymity investor zakladá.

Koľajové vozidlá

SG Equipment Finance patrí k významným poskytovateľom nebankového financovania rôznych typov koľajových vozidiel pre osobnú a nákladnú železničnú dopravu. Ku každému klientovi i obchodnému prípadu pristupuje individuálne tak, aby v maximálnej možnej miere uľahčila nákup i následnú prevádzku vozidiel.

Pre financovanie koľajových vozidiel ponúka finančný a operatívny leasing i úver. Lehota splácania záleží na spôsobe financovania – pri finančnom leasingu musí byť doba splácania min. 60 % doby odpisovania podľa odpisových skupín, t.j. 87 mesiacov. Pre kratšie obdobie odporúčame úver alebo operatívny leasing. Splátky sú vyčíslené v eurách a môžu byť  nastavené ako fixné alebo variabilné. Na vaše prianie sprostredkujeme i poistenie obstarávaného vozidla a poistné zahrnieme do splátok.

Máme tiež skúsenosti so syndikovaným a štruktúrovaným financovaním v oblasti tzv. „big ticket“ a špeciálnych projektov.

 

KONTAKTUJTE NÁS PRE VIAC INFORMÁCIÍ