RSS
ENCZSK

Sadzobník poplatkov a zmluvných pokút

Sadzobník poplatkov a zmluvných pokút platný pre Slovenskú republiku od 1. 12. 2017 nájdete tu.