RSS
ENCZSK

Sadzobník poplatkov a zmluvných pokút

Sadzobník poplatkov a zmluvných pokút platný pre Slovenskú republiku od 1. 11. 2018 nájdete tu.