RSS
ENCZSK

Sadzobník poplatkov a zmluvných pokút

Sadzobník poplatkov a zmluvných pokút platný pre Slovenskú republiku od 18. 2. 2019 nájdete tu.