RSS
ENCZSK

Poistenie

Poistenie predstavuje dôležitú doplnkovú službu našich finančných produktov. Od založenia spoločnosti spolupracujeme so všetkými poprednými poistiteľmi. Aby sme vám v tejto oblasti zabezpečili čo najväčší rozsah služieb a poradenstva, uzavreli sme zmluvu o spolupráci s poprednou maklérskou spoločnosťou RENOMIA.

Hlavné výhody rámcovej poistnej zmluvy:

  • Zabezpečíme vám atraktívne poistné podmienky a široký rozsah poistného krytia.
  • Nemusíte uzatvárať samostatnú poistnú zmluvu.
  • Uzatvorenie a platenie poistenia je spojené s minimálnou administratívou. O všetko sa postaráme v rámci financovania konkrétneho predmetu, poistné zahrnieme do splátok leasingu či úveru.
  • Garantujeme pevnú cenu po celý čas trvania zmluvy, a to bez ohľadu na vzniknuté poistné udalosti.
  • Získate istotu, že financovaný predmet je poistený od okamihu, keď ho prevezmete.

Spolupracujeme s týmito poisťovňami:

Allianz Slovenská poisťovňa
Telefonické hlásenie poistnej udalosti  24 hodín denne na čísle 0800 122 222 voľba číslo 2, zo zahraničia +421 2 496 15 677

Formuláre k vybaveniu poistnej udalosti
Informačný dokument o poistnom produkte (IPID) Havarijné poistenie
Informačný dokument o poistnom produkte (IPID) Poistenie strojov a elektroniky
 

Kooperativa
Registrácia škôd na majetku a autách na čísle 0850 111 577 (zo Slovenska) a na čísle 00421 2 5728 1670 (zo zahraničia) 

Formuláre k vybaveniu poistnej udalosti
Informačný dokument o poistnom produkte (IPID) Havarijné poistenie
Informačný dokument o poistnom produkte (IPID) Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
 

Uniqa
Hlásenie poistnej udalosti na čísle +420 388 323 582 alebo na e-mailovej adrese sgef@sterkl.com

Informačný dokument o poistnom produkte (IPID) Majetkové poistenie a poistenie zodpovednosti
  

Zmluvné podmienky poistenia rozdelené v závislosti od financovaného predmetu:

Nákladné a úžitkové vozidlá

Mobilné stroje

Stacionárne stroje
Poistenie elektroniky
Poistenie montáže
Poistenie prepravy